--
--
--
a1a6
¹ Personen die in de verkeerscentrale werkzaamheden aan het VIC-net systeem gaan verrichten en begeleiders van personen die zich begeven in de verkeerscentrale dienen een VOG verklaring te overleggen. Het aanvraag formulier, met het screenprofiel, wordt u door Vialis VODK WNZ verstrekt

Voor in een aantal werkzaamheden is tevens een geheimhoudingsverklaring noodzakelijk. Indien van toepassing zal het geheimhoudingsverklaring- formulier door Vialis VODK WNZ aan u worden verstrekt.

Cybersecurity²


Hierbij verklaar ik voorafgaand aan deze registratie de e-learning Cybersecurity te hebben gevolgd.
Nog niet gedaan?
Doe de e-learning Cybersecurity nu

Begin: Cybersecurity